Welke gebruikersrechten kan ik instellen?

De uitgebreide user rechten en een makkelijk user management systeem maken users beheren binnen uw VMware Datacenter overzichtelijk. Met groepen, roles en verschillende quota’s kunnen users naar eigen inzien ingedeeld worden. Hierdoor is beveiliging binnen vCloud gemakkelijk te beheren. Hieronder vindt u een tabel met de user roles en welke rechten deze hebben.
System Administrator Organization Administrator Catalog Author vApp Author vApp User Console Access Only
vApp: Create/Reconfigure a vApp X X X X
vApp: Delete a vApp X X X X X
vApp: Edit vApp Properties X X X X X
vApp: Start/Stop/Suspend/Reset a vApp X X X X X
vApp: Share a vApp X X X X X
vApp: Copy a vApp X X X X X
vApp: Access to VM Console X X X X X X
vApp: Change Owner X X
vApp: Edit VM Properties X X X X X
vApp: Edit VM Memory X X X X
vApp: Edit VM CPU X X X X
vApp: Edit VM Network X X X X X
vApp: Edit VM Hard Disk X X X X
vApp: Manage VM Password Settings X X X X X X
Catalog: Create/Delete a new Catalog X X X
Catalog: Edit Catalog Properties X X X
Catalog: Add a vApp from My Cloud X X X X
Catalog: Publish a Catalog X X X
Catalog: Share a Catalog X X X
Catalog: View Private and Shared Catalogs X X X X
Catalog: View Published Catalogs X X
Catalog: Change Owner X X
Catalog Item: Edit vApp Template/Media Properties X X X
Catalog Item: Create/Upload a vApp Template or Media X X X
Catalog Item: Download a vApp Template X X X
Catalog Item: Copy/Move a vApp Template or Media X X X X
Catalog Item: View vApp Templates and Media X X X X X
Catalog Item: Add to My Cloud X X X X X
Organization: Edit Organization Properties X X
Organization: Edit SMTP Settings X X
Organization: Edit Quotas Policy X X
Organization: View Organizations X X
Organization: Edit Organization Network Properties X X
Organization: View Organization Networks X X
Organization: Edit Leases Policy X X
Organization: Edit Password Policy X X
Organization vDC: View Organization vDCs X X
User: View Group/User X X
General: Send Notification X X
General: Administrator Control X X
General: Administrator View X X
 

Stay informed

Get notified when new articles appear.

@

You may also like...