SMTP server testen op Windows 2012

Soms is het nodig om de ingebouwde e-mail functionaliteit van IIS in Windows Server 2012 (en later) te testen. Om de SMTP server te kunnen testen gebruiken we telnet om een test e-mail te versturen.

Volg onderstaande stappen om via telnet een test e-mail te versturen.

 1. Maak via RDP verbinding met de server
 2. Open een Command Prompt
 3. Maak verbinding met de lokale SMTP server
  Screen Shot 2016-07-01 at 11.27.10 AM
 4. Type nu set LocalEcho
 5. Type nu open localhost 25 en druk op Enter
 6. 2
 7. Begin de communicatie met de mailserver door deze te groeten: type “helo”
 8. Geef hierna het afzenderadres van de test e-mail op: mail from: afzender@domein.nl
 9. Geef vervolgens de ontvanger op: rcpt to:ontvanger@domein.nl
  4
 10. Het enige wat nu nog mist is een onderwerp en een bericht tekst. Type Data gevolgd door een Enter. Typ vervolgens subject: Dit is een test bericht gevolgd door twee maal een Enter. Typ hierna de tekst van het bericht, bijvoorbeeld Dit is een test bericht vanaf server test1.test gevolgd door nogmaals twee maal een Enter. Rond hierna het bericht af met een punt (.).
  5
 11. Druk hierna nog eenmaal op enter om het bericht te versturen.
 12. Het test e-mail bericht is nu verstuurd (als de SMTP server werkt)
  3

Stay informed

Get notified when new articles appear.

@

You may also like...