Hoe maak ik gebruik van mijn vApps?

Inleiding

Hoe voer ik de verschillende handelingen uit om met met vApps te kunnen werken?  

Basis vApp gebruik

Een aantal basisfuncties voor het gebruik van vApps zijn bij elkaar te vinden. U kunt deze vinden door op my cloud en vervolgens vApps te klikken. Zoek vervolgens de gewenste vApp en klik er met derechtermuisknop op. Hier vindt u de volgende functies:
 • Als de vApp gestart moet worden, kan dat gedaan worden door op start te klikken
 • Als u de vApp wilt stoppen kan dit door de vApp te selecteren en op de stop knop te klikken. U kunt ook met de rechtermuisknop op de vApp klikken en vervolgens stop selecteren
 • Het is mogelijk om in één keer alle VMs binnen een vApp in een suspended state te zetten. Dit kan gedaan worden door op de vApp met de rechtermuisknop te klikken en suspend te selecteren
 • Om deze VMs weer uit de suspended state te halen kan dat door op de vApp met de rechtermuisknop te klikken en dan discard suspended state te selecteren
 • Met Reset kunt u alle VMs binnen een vApp opnieuw laten opstarten
 • Als de vApp verwijderd moet worden, kan dit gedaan worden door op delete te klikken
VMs binnen de vApp worden gestart in een specifieke opstartvolgorde. Als u deze volgorde wilt aanpassen door bepaalde VMs eerder te booten dan andere kunt u deze handleiding gebruiken:
 1. Ga naar my cloud en vervolgens vApps
 2. Klik met de rechtermuisknop op de vApp waar de opstartvolgorde moet worden aangepast en selecteerproperties
 3. Open het tabblad Starting and Stopping VMs
 4. Hier kunt u de opstartvolgorde aanpassen en de tijd voordat een VM opstart in secondes nadat de vApp zelf wordt opgestart. Hetzelfde kan ingesteld worden voor de afsluitvolgorde van de VMs en de tijd in secondes voordat ze afsluiten nadat de vApp gestopt is
   

Geavanceerd vApp gebruik

Een vApp kopiëren

Als een vApp gekopieerd moet worden naar een ander vDC, of als er in hetzelfde vDC een kopie van de vApp moet komen kan dat gedaan worden met de Copy to functie.
 1. Open My Cloud en vervolgens vApps
 2. Selecteer de juiste vApp en klik met de rechter muisknop erop
 3. Selecteer copy to
 4. Vul een nieuwe naam in bij Name
 5. Kies de vDC waar de vApp moet komen en selecteer ok
 

Een vApp verplaatsen

Het is ook mogelijk om een vApp te verplaatsen, dit kan gedaan worden met de volgende stappen:
 1. Open My Cloud en vervolgens vApps
 2. Selecteer de juiste vApp en klik met de rechter muisknop erop
 3. Kies de vDC waar de vApp moet komen en selecteer ok
 

Een vApp delen

Voor de sharing van een vApp is per default iedereen gerechtigd om de vApp te beheren, als u deze instellingen wilt aanpassen kan dat door de volgende stappen te volgen.
 1. Open My Cloud en vervolgens vApps
 2. Selecteer de juiste vApp en klik met de rechter muisknop erop
 3. klik op share en kies add members
 4. Selecteer de optie Specific users and groups
 5. Selecteer een user of group, kies vervolgens een Access level: uit het drop down menu onderaan.
 6. Klik op add en daarna op ok

Stay informed

Get notified when new articles appear.

@

You may also like...