Externe e-mailadressen toevoegen aan een Zimbra distributielijst

Voer de volgende stappen uit:
  1. Ga naar het Zimbra Administration Panel: https://zimbra-login.net:7071
  2. Klik op Manage
  3. Klik op Distribution Lists
  4. Klik met rechts op uw distributielijst en klik op Edit
  5. U kunt nu externe e-mail adressen toevoegen aan uw distributielijst
  6. U kunt de e-mail adressen opgeven in het veld rechtsonder, onder de tekst Or enter addresses below
    Let op dat de e-mail adressen gescheiden worden door een komma of op een nieuwe regel gezet worden.
  7. Zodra u klaar bent klikt u op Save

Stay informed

Get notified when new articles appear.

@

You may also like...